banner
Tréning, úrazy a regenerácia

Ako mobilné ramená a bedrá zvýšia tvoj pohybový potenciál

Ak nie je sila, mobilita sa ľahko buduje. Ak už sila je a mobilita chýba, sú to nepríjemné domáce úlohy, ktoré treba jednoducho pretrpieť. Dôvod je jednoduchý. Bez mobility (najmä ramien či bedier) je sila nebezpečná a môže v dlhodobom horizonte pôsobiť nesprávnym smerom (zranenie). Mobilita ramena podmieňuje funkčný silový výkon s bremenami nad hlavou a umožňuje zlepšiť techniku pohybu (čiže aj ekonomiku pohybu). Naopak nedostatočná mobilita ramena zvyšuje riziko zranenia a znižuje efektivitu pohybu. Mobilita bedier predlžuje životnosť, vďaka čomu sa človek môže hýbať bezpečne aj v neskorom veku bez obmedzení. Naopak pri usedenom životnom štýle sa ich funkčnosť stráca a pohybový potenciál znižuje. 

 

img

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem