...

Kto sme

Vlado Zlatoš a Tina Zlatoš Turnerová

Sme manželia, rodičia, športovci, tréneri i experti na optimálnu výživu a funkčnú kondíciu. Sme autormi mnohých vlastných produktov a stovák bezplatných článkov na našom blogu, ktorý patrí k jedným z najčítanejších i najvýživnejších na slovenskom internete. Naša celoživotná filozofia sa točí okolo hesla: "Staň sa lepšou verziou samého seba". Obaja veríme, že lepší, zdravší a úspešnejší život náš čaká ak kvalitné informácie premeníme na znalosti a myšlienky na konanie.  Našim poslaním je formovať kultúru výživného pohybu a kultúru funkčného stravovania v celej našej krajine. Pomáhame ľuďom pochopiť, že zdravé, pekné a hlavne funkčné telo plné životnej energie nie je cieľ, ale nástroj ktorý nám pomáha žiť krajší a naplňujúcejší život. Ak chcete vedieť viac o našom osobnom príbehu, môžete začať čítať TU. Nasledovná myšlienková mapa vám pomôže pochopiť, na akých základných pilieroch a mechanizmoch je položené naše učenie:

img

Spoznajte kto sme, čo robíme, aké máme poslanie i filozofiu v našom Zlatoš Family Evente 2016:

 


PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD. 


Narodený v roku 1981. Ženatý s Tina Zlatoš Turnerová, dcérka Amelia Zoe. Je zakladateľom a spoluzakladateľom inovatívnych firiem a spoločností: ACTION&HEALTH,s.r.o., SKILL COMPANY, s.r.o., SKILL INSTITUTE, o.z., ZLATOŠ FAMILY COMPANY, s.r.o., Zlatoš Family Univerzita,s.r.o., METFLEX,s.r.o., SOMATON,s.r.o.

Tvorca odborných produktov a služieb. Športové projekty: Akadémie Parkour & Freerun, Skill LAB, Kaskadérsko - akrobatický Team SX. Zdroje poznatkov a čerpanie inšpirácie. Bezplatné publikácieYouTube kanálFacebook profilTwitter profilLinkedIn profil.

Vzdelanie, kurzy a osvedčenia:

 • doktorandský titul (PhD.) zo štúdia na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre (SPU), katedra výživy ľudí so zameraním dizertačnej práce: "VPLYV BCAA AMINOKYSELÍN S ROZVETVENÝM REŤAZCOM NA NIEKTORÉ ANTROPOMETRICKÉ A BIOCHEMICKÉ PARAMETRE U VYBRANÝCH SKUPÍN VRCHOLOVÝCH ŠPORTOVCOV" (práca TU), (2011)
 • certifikát „Poradcu pre výživu“ od Pražskej spoločnosti Nutris, akreditovaný MŠTV (Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy) v ČR, (2009)
 • absolvent Českej Akadémie Wellness v Prahe, ročný vzdelávací program zameraný na prípravu lektorov a wellness poradcov zdravého a aktívneho životného štýlu, (2008)
 • doktorandský titul z pedagogiky (PaedDr.) za rigoróznu prácu s témou „Energetické systémy v TV a športe“, (2007)
 • absolvent Pedagogickej fakulty UKF v Nitre (Mgr.), na Katedre telesnej výchovy a športu a Katedre technickej výchovy a informačných technológií, diplomová práca na tému „Regenerácia a výživa v športe“, (2006)
 • osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu „Bezpečnosť a hodnotenie potravín“, na STU Bratislava,
 • tréner III. triedy Športová gymnastika muži,
 • tréner III. triedy Fitness inštruktor,
 • trénerský preukaz Bedminton,
 • masérska licencia pre športovú a klasickú masáž,
 • american red Cross /CPR, First Aid/, americké certifikáty prvej pomoci,
 • certifikát Kinesio Taping Association International (KT1 / KT2)
 • certifikát špecializovaného výcviku: Boj so psom a obrana proti nemu (Army Training)
 • certifikát špecializovaného výcviku: Kurz letného prežitia (Army Training)
 • certifikát Fascial Fitness: Dr. Robert Schleip PhD (2016)

Presadzované a osobne realizované športové, výživové štýly a myšlienkové smery: 

 • Čiastočné hladovanie, podjedanie cez deň, hlavné jedlo dňa večera (Warrior diet). 
 • Keto-adaptácia (Low Carb diet, Paleo diet, Primal / Caveman diet, Rosedale diet, Atkins diet, W.A.Price štýl zamerania na tradičnú výživu, iné). 
 • Orientačný príjem základných živín (B-S-T): 
  • Bielkoviny cca 1 - 1,4g / 1kg aktívnej telesnej hmoty (70 - 100g / deň = do 400 kcal)
  • Sacharidy cca 0,5 - 1,4g / 1kg aktívnej telesnej hmoty (30 - 100g / deň = do 400 kcal)
  • Tuky cca 200 - 240g (dopočet do cca 3000 kcal príjem / deň), z toho:
   • PUFA 20%: cca 50g / deň
   • SAFA 30%: cca 70g / deň
   • MUFA 50%: cca 120g / deň
 • Športová filozofia a orientácia na hybridný typ funkčného kondičného a metabolického tréningu. Cieľom je redukcia závislosti športového výkonu na glukóze a jedle. Snaha o zvyšovanie podielu rýchlych IIA svalových vlákien (schopných využívať ako zdroj energie aj tuk aj glukózu), na úkor IIB svalových vlákien, ktoré sú závislé na glukóze. Maximalizácia výkonu na 1kg svalovej hmoty (absolutná i relatívna sila, vytrvalosť v sile, rýchlosť, dynamika) bez naberania nezmyselného objemu (fúkané ego svaly: biceps, prsia, iné).
 • Preferencia pohybových aktivít: kondičné zápasnie [1] [2], akrobacia (Parkour & Freerun), Hand-to-hand [3], [4], Workout a Crossfit [5], [6], iCore & Abs program [6], tréningové metódy na kontrolu únavy.

Efekty a výsledky životného štýlu: 

 • Výška: 175 cm. Priemerná hmotnosť: 71 kg. Krvná skupina B+.
 • Priemerné percento tuku 8-10% (bez výraznej zmeny po celý život).
 • Priemerná hodnota ketónov v krvi (beta-hydroxybutyrate): 0.5 mmol /L
 • Priemerná hodnota glukózy v krvi: 4,4 mmol /L
 • Funkčná diagnóza trénovanosti (spiroergometria): 
  • VO2MAX: 53,9 - 59,5 ml /kg / min. (2014), 
  • maximálny pulz 196 úderov / min.
  • maximálny možný objem spálených tukov 147g / hodinu (1324 kcal pri rýchlosti 11 km /h)
  • aeróbny základ (RQ 0,85 = 50% oxidácia mastných kyselín a 50% glykogén) až do 92% z VO2MAX (49)
  • 100% oxidácia tuku (120g /h = 1083 kcal) aj za anaerobnym prahom (RQ 0,67), pri 87% z VO2MAX a pulze 178
  • 19% oxidácia mastných kyselín aj pri VO2MAX (RQ 0.95 = 25 g tuku /h),
 • Intelektuálne výkony: 3-5 nových produktov za rok (e-Knihy, DVD programy, doplnky výživy, iné), 30-50 blogových článkov za rok s priemerom 3000 slov, 40-50 prečítaných kníh za rok, 5-10 prednášok za rok, priemerná pracovná doba 10 hodín za deň (pred narodením dcérky až 16h / deň), 
 • Organizovanie a riadenie 3 firiem, vyše 10 ľudí a desiatky projektov bez nutnosti tvrdiť, že “nemám na nič čas” - dnes tak veľmi moderná mentálna "choroba" (prejav lenivej mysle, neschopnej stanoviť si priority: nikdy nie je čas na všetko, vždy je ale dosť času urobiť to najdôležitejšie),
 • Priemerná dĺžka spánku 6,5 - 7,5 hodín.
 • Počet tréningov za týždeň: 3-4 x 90 minút v telocvični, 3-5x 20 minút domáce cvičenia. 
 • Chorobnosť v roku: nula. Otužilosť vysokého stupňa (minimum oblečenia v zime, celoročné otužovanie studenou sprchou, kúpanie v mrznúcej vode bez duševných či fyzických problémov).
 • Úroveň fyzickej kondície:
  • funkčnosť a sila telesného jadra [7], [8], [9]
  • vytrvalosť v sile a rýchlosti [10], [11] [12]
  • špeciálna silová výkonnosť [13], [14], [15]
  • špeciálna výkonnosť v akrobacii  [16], [17], [18], [19], [20]
 • 3 pracovné a osobné vlastnosti podľa ktorých sa pokúšam žiť: kreativy, flexibilný, vytrvalý…
 • 3 sociálne vlastnosti, podľa ktorých sa pokúšam žiť: priateľský, inšpirujúci, charaktérny…
 • vlastnosti, ktoré vedome neakcetujem a vyhýbam sa im: ohováranie, posudzovanie, deštruktívny hnev, žiarlivosť, negatívne emócie a negatívne predstavy… 

Posledná osobná video prezentácia

Autori fotografií: Zlatoš Family archív, Tina Turnerová PhotographyStanislav Inty PittnerRichard Kardhordo, Juraj Miček,


Mgr. Tina Zlatoš Turnerová

 • Absolventka štúdia Telesnej výchovy na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave
 • Diplomová práca z oblasti "Plážový volejbal - herné činnosti jednotlivca"
 • Práca na doktorandskom štúdiu FTVŠ UK "Výkonnosť družstva v plážovom volejbale"
 • 10 rokov odbornej praxe vo vedení klientov a zverencov v oblasti športu a výživy (tréningové jednotky na mieru, vypracovávanie jedálnička a voľba optimálneho životného štýlu, zlepšovanie kondície a estetiky postavy)
 • Spoluautorka odbornej učebnice pre stredné školy a gymnáziá "Plážový volejbal - hra pre každého" publikovanou za podpory Ministerstva školstva SR
 • Trénerské oprávnenie III. triedy vo volejbale
 • Kurz fitness inštruktor a masérsky kurz
 • Samoštúdium zahraničných zdrojov v oblasti novodobých poznatkov zo športovej a medicínskej oblasti


Aktuálne

 • Odborné služby v oblasti športu a výživy
 • spoločník Action&Health,s.r.o.
 • Špeciálne tréningy pre deti, mládež a dospelých v oblasti plážový volejbal
 • Kondičné a športové tréningy pre redukciu hmotnosti a formovanie postavy
 • Analýzy životosprávy a životného štýlu, vyhotovovanie stravných postupov a jedálničkov na mieru
 • Písanie odborných článkov, poradenstvo v oblasti výživy, redukcie hmotnosti a športu
 • Vlastná poradňa na www.diva.sk
 • Spolupráca so spoločnosťami a firmami v oblasti výživy, športu a kondície (prednášky a semináre...)Iné zamerania a línie:

 • Magisterský titul na Filozofickej Fakulte UK Bratislava, odbor Anglický jazyk a literatúra
 • Viac ako 10 ročné skúsenosti v oblasti pedagogiky a prekladateľstva v anglickom jazyku
 • Práca v oblasti PR a marketingu pre firmy (Slovenský rozhlas, CSC computer sciences)
 • Práca moderátorky pre UPC Praha, Sport 1, relácia v slovenskom rozhlase (stanica rádio Slovensko)
 • Práca fotografky od roku 2000 pre médiá (Slovenský rozhlas, STV, Markíza, ČTK, Nike, agentúry, klienti a súkromné osoby)
 • Komerčné a umelecké zameranie fotografie a maľby www.tinaturnerova.com
 • Výstavy: 2008 Biela Lalia "Červený bod", 2011 "Muži pred objektívom" SND, 2011 "Maľby a fotografie Muži pred objektívom" Vancoover Cafe BA
, 2013 "Športový portrét" - Connect Cvernovka BA, 2013 "Cesty po Lanzarote" - Aupark BA

Osobný profil

 • Narodená 28.január (vodnár)
 • Krvná skupina A Rh+
 • Výška 171cm
 • Hmotnosť 57kg
 • Miery: 92-64-93

Športové úspechy:

 • od 1987 reprezentantka ČSSR a SR v ľahkej atletike - behy na 200,400 a 800m
 • 1. miesto Európsky pohár Užhorod 1990 (800m 2:12)
 • 2. miesto Spartakiádny pohár ČSSR 1993 (400m 58,5s.)
 • niekoľko násobná majsterka ČSSR a SR v behu na 300 a 800 metrov,
 • držiteľka slovenského rekordu na 300m mladšie dorastenky
 • od roku 1995 v širšej slovenskej špičke plážového volejbalu
 • Top 8 umiestnenia na slovenských okruhoch majstrovstiev Slovenska
 • V roku 2008 na sérii majstrovstiev sveta Dubai postup medzi 25. najlepších párov sveta
 • V roku 2010 - 2. miesto na finálovom turnaji MSR
 • Kompletný zoznam športových úspechov v Beach Volejbale TUVideo ukážky športová výkonnosť

Exhibičný duel so sestrami Schwaiger 
2. miesto Majstrovstvá SR 

Vlastné značky

Beach Volley akadémia 
Tina Turnerová Foto

Na stiahnutie

PDF odborný profil Mgr. Tina Turnerová

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem