Tento článok je staršieho vydania a informácie ktoré obsahuje, už nemusia byť aktuálne. Pokiaľ vás táto téma zaujíma a chceli by ste, aby sme sa jej opäť venovali, zahlasujte. Články s najvyšším počtom hlasov pripravujeme prednostne.
ruka
Hlasov:5
banner

Prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc. (referencia)

Mladý autor vo svojej publikácii zhŕňa základné pravidlá optimálnej výživy a živo-tosprávy pre bežnú populáciu zrozumiteľným a ľahko čitateľným spôsobom. Hoci text v prevažnej miere rešpektuje súčasné vedecké a odborné poznatky...

Meno: Prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.

Recenzia na elektronickú knihu: Stop racionálnej výžive alebo najväčšie ilúzie o BIO potravinách a výžive (82 strán)
Nitra, november 2009

 

Mladý autor vo svojej publikácii zhŕňa základné pravidlá optimálnej výživy a životosprávy pre bežnú populáciu zrozumiteľným a ľahko čitateľným spôsobom. Hoci text v prevažnej miere rešpektuje súčasné vedecké a odborné poznatky, niektoré tvrdenia vychádzajú skôr z osobných skúseností autora. Tieto síce sa opierajú o logické úvahy, nateraz však chýbajú vedecké dôkazy o ich platnosti. Prinajmenšom však predstavujú inšpiratívny podnet pre vedeckú komunitu pre ďalšie skúmanie.

Publikácia má potenciál motivovať širokú verejnosť k zdravému spôsobu stravovania a pohybovej aktivite. Pomôže čitateľom zorientovať sa v základoch optimálnej životosprávy.

Pri aktualizáciách publikácie odporúčam opierať sa o nové vedecké štúdie, prípadne zorganizovať tím mladých vedeckých pracovníkov, ktorí by niektoré tvrdenia pomohli potvrdiť, alebo vyvrátiť.

Celkový zámer autora je chvályhodný aj z toho dôvodu, že pomáha bežnému konzumentovi orientovať sa v súčasnej, často klamlivej reklame na výživu a zdravý spôsob života. Knihu odporúčam predovšetkým pre laických i pokročilých čitateľov s priemerným, alebo žiadnym prehľadom z oblastí výživy, životosprávy a prevencie.Prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.

vysokoškolský profesor na FTVŠ Bratislava
odborník na športovú medicínu
medzinárodne pôsobiaci vedec a rečník

Vytvorte si účetVyhľadávanie

NAŠE PROJEKTY

Vlado
Tina

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem