Ak sa Vám e-mail nezobrazil správne, kliknite pre zobrazenie online verzie.

Plán obnovy kultúry pohybu sa začína na školách?

Naše deti potrebujú pomoc. Už pred 10-timi rokmi bolo neskoro a dnes ich fyzická zdatnosť padla na úplné dno. Deti milujú pohyb, ak im my dospelí na to vytvoríme podmienky. Školské prostredie, kam každý deň zatvárame naše deti na množstvo hodín, je: 

 

Kto z kompetentných túto realitu prizná? A nejde tu ani zďaleka o celodenné sedenie na zadku, nedostatok pohybu, neadekvátnu stravu a striedavá povinnosť nosiť zvlhnuté plienky na ústach. V koncepčnom článku predstavujem 10 krokov, ktoré majú šancu na úspech, ak spojíme sily. Začať vieme napríklad hneď takto. Ako proaktívny rodič to môžete ukázať vedeniu školy, ako riaditeľ /-ka školy či starosta už hneď teraz viete čo ďalej. 

 

Druhá veľká téma: Sexuálna výchova. 

 

Týmto podcastom otváram veľmi náročnú a ťažkú tému (tabu) a na mnohé otázky nepoznám odpovede. Osobne vnímam sexuálnu výchovu mládeže i dospelých za rovnako dôležitú, ako telesnú výchovu alebo akúkoľvek inú výchovu, ktorá formuje náš charakter a hodnotový systém. V článku sa dozviete viac.

 

 

Aktuálne dianie: v sobotu 27.11. pripravujeme ďalšie kolo komplexnej fyzickej diagnostiky v Bratislave. Ak sa zúčastníte zistíte:

 

 

Z rýchlej inšpirácie vyberáme:

 

Úspešný štart do týždňa vám želáme priatelia
-v-

 

 

 

Mala by sa vyučovať veda o sexe?

Pridal Vlado dňa 19.10.2021 do Články o zdraví | 0 komentárov

Ako znie definícia prirodzeného a zdravého sexu? Ako pohľad na zdravú sexualitu skresľuje dnešná kultúra? Ako má vyzerať sexuálna výchova detí a mládeže, aby boli v dospelom živote šťastní a sexuálne zdraví? Ako pomáhať sexuálne zdravo dozrievať našim vlastným deťom? Môže byť cieľom vedomého a zdravého sexu splodiť duševne, mentálne i fyzicky zdravé deti? Týmto podcastom otváram veľmi náročnú a ťažkú tému (tabu) a na mnohé otázky nepoznám odpovede. Pokiaľ však tieto témy neotvoríme my, vedomí rodičia, naše deti sa s tým vysporiadajú samé. Spôsob ako to zvládnu (napríklad za pomoci internetu či rovesníkov), bude zásadne ovplyvňovať kvalitu ich telesného, mentálneho i duševného zdravia. Osobne vnímam sexuálnu výchovu mládeže i dospelých za rovnako dôležitú, ako telesnú výchovu alebo akúkoľvek inú výchovu, ktorá formuje náš charakter a hodnotový systém.

 

 

V AKOM SVETE CHCEME ŽIŤ?

Pridal Vlado dňa 11.10.2021 do Články o zdraví | 0 komentárov

Poznáme, aký hodnotový rámec je pre ľudskú dušu najlepší? Aké technológie podporujú spoluprácu? V akom prostredí je najlepšie vychovávať deti a mládež? Ako zabezpečiť zdravé emočné väzby medzi deťmi a ich rodičmi? Ktoré usporiadanie vzťahov dáva vlastne najväčší zmysel pre jednotlivca i skupinu? Ktoré vzory osobností pomáhajú formovať zdravšiu kultúru? Aké mechanizmy v spoločnosti pomáhajú odstraňovať väčšinu tenzií, ktoré v sebe máme? Aký denný program dáva pre ľudský rozvoj osobnosti najväčší zmysel? Ako do toho vstupujú láska, telesné i citové potreby, pravda alebo zdravie? Tieto a mnohé ďalšie filozofické otázky si kladiem v nasledovnom podcaste.

 

 

Školské komunitné cvičisko nie len pre deti?

Pridal Vlado dňa 04.11.2021 do Články o pohybe | 0 komentárov

Ako vytvoriť také podmienky pre pohyb, kedy deti, dospelí či seniori sami chcú rozvíjať rôzne pohybové zručnosti? Aké podmienky, normy či štandardy potrebuje spĺňať take ihrisko alebo cvičisko? A prečo správne zvolené cvičisko podporuje vzťah k pohybu na celý život? V tomto video článku si ukážeme náš výtvor komunitného cvičiska, ktoré spĺňa všetky predpoklady pre šírenie kultúry pohybu nielen na školách ale kdekoľvek pre deti už od 6 rokov. Vložili sme do toho všetky poznatky, ktoré o pohybe zbierame od roku 2004. Toto je však iba prvá fáza, čo bude ďalej nasledovať?

 

 

10 krokový PLÁN obnovy KULTÚRY pohybu v SR

Pridal Vlado dňa 01.11.2021 do Články o pohybe | 0 komentárov

Naše deti potrebujú našu pomoc. Už pred 10-timi rokmi bolo neskoro. Tejto realite sa potrebujeme naučiť čeliť a konať už dnes. Začnime deti a mládež vychovávať v takom školskom prostredí, ktoré je bohaté na pohybové príležitosti, ktoré môžu využívať kedykoľvek bez obmedzenia. Deti milujú pohyb, ak im my dospelí na to vytvoríme podmienky. My dospelí si ich aj pre seba potrebujeme vytvoriť tiež. Školské prostredie, kam každý deň zatvárame naše deti na množstvo hodín, je pre ich zdravie nebezpečné a spôsobuje viditeľnú fyzickú degeneráciu. Možno aj psychickú. Kto z kompetentných túto realitu prizná? A nejde tu ani zďaleka o celodenné sedenie na zadku, nedostatok pohybu, neadekvátnu stravu a povinnosť nosiť zvlhnuté plienky na ústach. 

 

 

Ktorú oblasť chcete dnes zlepšiť?
BLOG OBCHOD TRÉNINGY KURZ PREDNÁŠKY KONZULTÁCIE VIP PRIHLASOVANIE
Odregistrovať NEWSLETTER