...

Prehlásenie o poskytovaných informáciách

Prehlásenie o poskytovaných informáciách

Všetky poskytované informácie slúžia výlučne na vzdelávacie účely. Autori neručia za žiadne škody vzniknuté nedbalým a povrchným interpretovaním poskytovaných informácií. Za svoje zdravie i chorobu si každý zodpovedný sám na 100%. Ako návštevník webu preto akceptujete, že za používanie týchto informácií preberáte plnú osobnú zodpovednosť a činíte tak na vlastné riziko. 

Na našich webových stránkach poskytujeme rôzne informácie v oblastiach zdravia, životosprávy, výživy, kondície a celkového zlepšovania kvality života. Akékoľvek používanie nami poskytovanch informácií je na vlastnú zodpovednosť. Vzhľadom na fakt, že nie každý čitateľ sa dokáže s prezentovanými informáciami stotožniť, poskytujeme vám návod na to, ako tieto informácie chápať, ako s nimi naložiť a aký postoj k nim zaujať v prípade, že s nimi nesúhlasíte.

V skutočnosti je to veľmi jednoduché. Náš blog a webová stránka je liberálna (slobodná) a dostupná každému, kto sa pokúša stať lepšou verziou samého seba. Ak sa vám prezentované informácie nepáčia, nesúhlasíte s nimi alebo máte pocit, že sa nezakladajú na podložených faktoch, stačí, ak tento internetový prehliadač zatvoríte a jednoducho webovú stránku nebudete navštevovať. Je to vaša slobodná voľba a právo rozhodnúť sa. My vám ju neberieme a nič vám nenanucujeme. Rozhodnite sa náš web jednoducho nenavštevovať (ignorovať), odregistrujte si odber všetkých informácií a obklopujte sa inými informáciami, s ktorými sa dokážete stotožňovať a súhlasíte s nimi. Bodka.

Ako pracujeme s informáciami a faktami my

Je nám jasné, že uvádzané informácie nebudú spĺňať všetky kritériá analytického, logického či vedeckého myslenia, či formulovania záverov. Každý je múdry aj hlúpy svojim spôsobom. Nie sme preto dokonalí, no i napriek tomu sa pozitívne staviame k akejkoľvek kritike, ktorá je zároveň konštruktívna (oprávnená a navrhujúca aj triezve riešenia). Aj my sa pokúšame zlepšiť kvalitu našej práce a robíme to aj vďaka spätnej väzbe našich čitateľov (pozitívnej / negatívnej). Nami poskytované informácie pripravujeme na základe:

  • štúdia rôznych zdrojov (vedecké články, publikácie, odborné knihy a články)
  • analýzy týchto zdrojov (ktoré informácie môžu zlepšiť život nám a našim čitateľom)
  • spracovania týchto zdrojov (do poznámok, konceptov, myšlienkových celkov)
  • pozorovania a porovnávania týchto informácii (s našimi skúsenosťami, overovaním informácii v praxi ak je to možné)
  • systematizovania týchto informácii do samotných článkov a odporúčaní

Rozhodnutia a závery, ktoré sa pokúšame v článkoch formulovať, sa zakladajú na našej aktuálnej informovanosti v danej problematike a vlastných skúsenostiach ktoré máme z praxe (naša osobná skúsenosť alebo práca s klientmi). Je to naša dobrá vôľa i viera, že je správne tráviť čas nad produkciou článkov, publikácií a príspevkov, za ktoré nám nikto neplatí. Šírime dobro, slobodu a informácie, ktoré môžu zmeniť niekomu život k lepšiemu a to nás motivuje. Ak sa nám to z nejakých objektívne dokázateľných príčin nepodarilo (napr. v nejakom článku), nekonali sme tak za účelom negatívnej manipulácie, nezodpovednosti alebo márnivosti. My si svoj čas ceníme a chceme ho vyžívať čo najcennejšie a zároveň pomôcť ostatným, ak sa to dá.

Okrem toho všetky informácie podliehajú erózii času a preto je možné, že dnes by sme pôvodné závery urobili inak na základe nových skutočností, ktoré vtedy neboli známe, alebo sme o nich nevedeli.
Za ďalšie sa pokúšame stavať znalostnú "pyramídu" kde predpokladáme, že keď raz niečo rozpíšeme podrobne, v ďalšom článku sa k tomu vracať nemusíme. Robíme to však tak, že na danú problematiku poukážeme odklikom na iný článok či príspevok, ktorý problematiku objasňuje detailne.

Zároveň treba podotknúť že niekedy poskytované informácie nepopisujú problematiku komplexne a zďaleka neposkytujú vyčerpávajúce rady a návody, ako túto problematiku riešiť úspešne. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné komplikácie, je potrebné aby ste svoj problém riešili s príslušným odborníkom. V každom prípade sme otvorení diskusii a tu je návod, ako s nami v takomto prípade komunikovať.

Navrhovaný postup ako nás konštruktívne kritizovať

Ak pristúpite k tomu, že by ste radi kritizovali našu prácu, mali by ste chápať aj to, že ak chcete niekoho naučiť stojku na rukách, musíte tú stojku najprv vedieť sami (názorná ukážka) a potom by ste mali mať preukázateľne lepšie skúsenosti i odborné vedomosti, ako máme my. Vtedy vás budeme akceptovať a veľmi radi si necháme poradiť. Boli by sme veľmi hlúpi, ak by sme tak neurobili a doslova by sme išli proti vlastnej filozofii (boja za lepšiu verziu samého seba).

Ak VY stojku neviete ale myslíte si, že by sme ju MY mali robiť inak - lepšie (pretože ste sa to niekde dočítali /dozvedeli / videli), v kritike veľmi neobstojíte (volá sa to aj pokrytectvo). Ak chcete kritizovať niekoho projekt, musíte vedieť predložiť svoj vlastný projekt ako ukážku konkrétneho návrhu. Teoretizovanie nevedie nikam a ste v pozícii, kedy sa môžete len pýtať, nie kritizovať. Ak budeme mať čas a chuť radi vám na otázky odpovieme. Bezkoncepčné pripomienky a vypichovanie nejakých našich citácií bez kontextu neuznáme ako konštruktívnu kritiku. Preto vám navrhujeme nasledovný postup:

  • napíšte nám email na vlado (zavináč) vladozlatos(.)com v ktorom nám zhrniete sporné body, uvediete zdroj informácii z ktorých čerpáte Vy, aby sme mohli zdroje porovnať a navrhnite patričné riešenia, ktoré považujete za správne s Vašim odôvodnením
  • ak nás chcete kontaktovať telefonicky na 00421 904 140 305, môžete tak urobiť hneď potom, ako ste nám napísali takto štruktúrovaný email, nie však naopak

Ak nám chcete skutočne pomôcť zlepšiť kvalitu práce a nie sa len egoisticky povyšovať, tak nám pošlite Vaše poznatky tak spracované, aby sme na ich základe skutočne mohli konať. Za týchto podmienok veľmi radi s vami budeme komunikovať, aby sme mohli spoločne odstrániť problémové body, ktoré by inak mohli poškodzovať našich čitateľov, ak sa nezakladajú na objektívnej pravde. Tento postup nám ušetrí drahocenný čas, ktorý by sme strávili diskusiou, ktorá nevedie nikam.

Kolektívna myseľ

Dovoľte nám tento pojem nadradiť nad všetky doteraz uvedené informácie. Kolektívna myseľ znamená, že MY všetci spoločne zbierame a koncentrujeme dôležité informácie na našej web stránke. Vždy keď ich potrebujete mať k dispozícií pre rozhodovanie, tak viete, kde ich máte hľadať. Veľmi sa tešíme konštruktívnej diskusii, ktorá najčastejšie prebieha formou komentov. Vďaka vašim pripomienkam a postrehom sme nútení odpovedať na problémové otázky dôslednejšie a tak spoločne tvoríme vedomostnú mapu pre nás všetkých (aj pre nás). Preto si dovolíme tvrdiť, že túto webovú stránku tvoríme spoločne pre lepšiu verziu každého z nás.

 

Na vaše konštruktívne kritické pripomienky a postrehy sa tešíme už teraz.
Možno aj vďaka vám sa staneme lepšou verziou samého seba.

Srdečne pozdravuje
PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD.

Vytvorte si účetVyhľadávanie

NAŠE PROJEKTY

Vlado
Tina

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem