...

O blogu

Veríme, že informácie ktoré na našej web stránke poskytujeme, sú užitočné a výživné zároveň. Musíme vás však výrazne upozorniť, že poskytované informácie neslúžia na liečenie žiadnych zdravotných komplikácii a nie je možné ich využiť ani na optimalizáciu životosprávy bez toho, aby informácie a postupy boli prispôsobené individuálnym zvláštnostiam jedinca. Nie raz sme sa stretli s tým, ako nami poskytované informácie boli skreslené, nepochopené a veľmi nesprávne používané. Preto za nesprávnu interpretáciu poskytovaných informácii (vysvetlenie si to po svojom) a následné spôsobené škody nezodpovedáme. Za svoje zdravie i život ste v každej situácii zodpovedný sami na 100%. 

Prečo chceme tvoriť najvýživnejšie články na slovenskom internete?

Veríme, že jedným z hlavných zmyslov tohto blogu, je pomôcť ľuďom naučiť sa dynamicky stanovovať si priority vo svojej životospráve (výživa, šport, zvyky, iné). Priority znamená: čo je dôležitejšie, verzus čo je menej podstatné vzhľadom na svoje individuálne zvláštnosti. A dynamicky znamená: vzhľadom na svoju situáciu, čas i prostredie, ktoré máte práve k dispozícii (včítane všetkých možností tohto priestoru). Každý to však musí urobiť sám a s plnou osobnou zodpovednosťou.

Veríme, že ak stále väčšie množstvo ľudí na Slovensku uchopí problémy vo výžive a životospráve inteligenciou (na základe štúdia nových informácií a sebapoznania v praxi), tak spoločne dokážeme zmeniť aj životné podmienky okolo seba k lepšiemu. Prečo? Pretože spolu vytvoríme tlak cez naše ťažko zarobené peniaze na celé svoje okolie. A na koho ten tlak vytvárame? Na tých, čo nám servírujú neprioritné a menejcenné potraviny, jedlá a ďalšie služby či informácie, ktoré žiaľ negatívne ovplyvňujú náš život, zdravie i podvedomie. Dokonca aj ten najhorší výrobca potravín na svete, raz zmení svoju politiku k lepšiemu, keď jeho produkty jednoducho prestaneme nakupovať. Bol by hlúpy, ak by to neurobil. Cieľom nášho blogu je pomôcť ľuďom pochopiť, že vždy máme lepšiu možnosť voľby (sloboda), ako len uspokojovať sa s kompromisom, ktorý je dnes nutné robiť na každom kroku. 

Veríme, že keď spoločne zmeníme svoje myslenie, dokážeme zmeniť nie len seba, ale aj svoje okolie k lepšiemu. Veríme, že všetci spoločne dokážeme vytvárať taký skvelý priestor na život, ktorý podporuje napĺňanie nášho vlastného potenciálu ale i našich detí.  

Politici nám potenciál rozvíjať nepomôžu, učitelia tiež nie, dokonca v mnohých prípadoch ani naši vlastní rodičia. Tí prví o to nemajú záujem, pretože na svoje vládnutie potrebujú ovce (obete zmeny) - nie vodcov (ľudí čo zmenu spôsobujú). Tí druhí (a mnohí ďalší) sú len kolieska v systéme. Tento systém prežíva iba vďaka umelému dojmu a presvedčeniu, že nič sa nedá zmeniť z dňa na deň. A tí poslední (naši rodičia), sú žiaľ vo väčšine prípadov len obeťami tohto systému a držia ho pri živote v zotrvačnosti po dlhé generácie. A práve status quo a pohodlnosť (komfortná zóna) sú naši najväčší nepriatelia. Ak chceme dosiahnuť svoje sny, musíme sa konečne zobudiť. Asi preto sa to spieva aj v našej hymne. 

Nastal čas na zásadnú zmenu a preto nám na záver dovoľte povedať toto. Svoj život nežijete na skúšku a len vy ste majiteľom dnešného dňa. Nedovoľte slabej vôli, nevedomosti ani lenivosti, aby ovládli váš život a ukradli vám osud z rúk. Čím viac vedomej zodpovednosti za seba a svoje činy preberiete, tým viac kontroly nad svojim životom získate bez ohľadu na to, čo sa deje okolo vás. Čím viac kontroly získate, tým viac si budete seba a svoj život vážiť. Chceme, aby ste dokázali napĺňať svoj potenciál, dokázali sa postaviť väčším výzvam, dosahovali nové ciele a vlastné vízie. Naša krajina vás potrebuje ako energického vodcu a užitočného občana, nie ako bezmocnú, tučnú, nevládnu a chorú ovcu. Chceme aby ste sa stali lepšou verziou samého seba a držali sa tejto filozofie po celý zvyšok svojho života. Aj my sa chceme spolu s vami stať lepšou verziou samého seba, aby sme všetci spoločne dokázali napĺňať svoj vlastný potenciál v prostredí, v ktorom žijeme. My aj naše ďalšie generácie si to zaslúžia. K vašej lepšej životnej ceste, vám nesmierne držíme palce. Buďte zodpovední za svoj život.

img

Ďalšie dôležité informácie:

Teraz keď už viete v čo veríme a o čo nám vlastne ide, je dôležité, aby ste si prečítali aj tieto nasledovné riadky. 

Ilúzie o zdravej výžive mnohých ľudí 

Mnoho ľudí podlieha veľkým ilúziám o tom, že svoje stravovanie a životosprávu považujú za zdravú. Preštudujú si nejaké zaujímavé informácie, bezhlavo ich nasledujú a nadobudnú časom pocit, že žijú zdravo. Potom nám píšu a čudujú sa, že napriek tomu, že ich výživa je "zdravá", sa im nedarí dosahovať svoje ciele alebo začali stagnovať. Presne v tom spočíva ich ilúzia. Nie len že nepoznajú seba a svoje individuálne zvláštnosti, ale mnohí ani presne nevedia, čo by v živote chceli dosiahnuť. My pomáhame ľuďom nejasné ciele zadefinovať a prispôsobiť ich aktuálnej situácií i možnostiam (kondičným, časovým, finančným, iným). Ak chcete niečo dosiahnuť, musíte si to najprv vedieť odmerať a potom to budete vedieť aj manažovať. Ten kto nepozná svoje telo, typ postavy, rýchlosť metabolizmu, presné množstvo svalov a podkožného tuku, svoju krvnú skupinu, pôvod (príčinu) zdravotných komplikácii, presné ciele a iné individuálne zvláštnosti, nemôže určiť pre seba optimálnu výživu a tým pádom ju nemôže považovať ani za zdravú. Preto vás musíme poučiť nasledovným textom:

Všetky poskytované informácie slúžia výlučne na vzdelávacie účely. Autori neručia za žiadne škody vzniknuté nedbalým a povrchným interpretovaním poskytovaných informácií. Za svoje zdravie i chorobu si každý zodpovedný sám na 100%. Ako návštevník webu preto akceptujete, že za používanie týchto informácií preberáte plnú osobnú zodpovednosť a činíte tak na vlastné riziko. 

Ak aj vy patríte k našim pravidelným čitateľom a sledujete mnohé informácie, ktoré bezplatne poskytujeme na našom blogu, tak určite ste natrafili na problém, že hoci poskytované informácie z blogu sú veľmi kvalitné a rozsiahle, nepomáhajú vám vytvoriť si presne takú životosprávu, ktorá by vám zaručila plné zdravie a dosahovanie cieľov v krátkom čase. Niečo tomu chýba, ale čo? Hoci vďaka týmto bezplatným informáciám môžete zlepšiť svoju životosprávu (racionalizácia), v istom momente sa zatavíte a ďalšie zlepšenia už nenasledujú. Dôvod: chýba dôsledná optimalizácia. Asi už tušíte, že správať sa racionálne je veľmi relatívny pojem (viac abstraktný), zatiaľ čo správať sa optimálne je pojem veľmi presný a konkrétny na danú osobu i jej situáciu. A viete čo je najväčší problém? Že vaša situácia sa neustále mení a dynamicky vyvíja, čiže optimalizovať treba neustále. A na to, aby ste mohli optimalizovať svoju životosprávu, potrebujete veľmi kvalitné informácie v týchto troch dôležitých oblastiach:

1. VÝŽIVA:

 • vedieť správne výbrať druh potravín (nakupovanie základných zivín)
 • vedieť stanoviť si pomer základných živín vo výžive
 • vedieť variť podľa funkčných receptov a prispôsobiť ich svojim potrebám
 • vedieť správne kombinovať potraviny na taniery a určiť ich správne množstvo
 • vedieť načasovať jedlo a prispôsobiť ho svojej situácii
 • chápať vplyv výživy v širších súvislostiach (fyziológia) a manipulovať s ňou podľa svojich potrieb 

2. POHYB:

 • vedieť si výbrať správny pohyb vzhľadom na aktuálny stav svojho zdravia i kondície
 • vedieť vykonávať správnu techniku prevedenia týchto cvičení
 • vedieť si určiť objem a intenzitu pohybu
 • vedieť si správne načasovať pohyb a prispôsobovať ho svojej situácií (stavu telesnej schránky) 

3. ZVYKY:

 • vedieť si vytvoriť sériu zvykov (od výživy, cez pohyb, až po otužovanie), ktoré umožnia celý systém životosprávy efektívne automatizovať 
 • vedieť si k týmto zdravým zvykom vytvoriť správne nervové asociácie a tie staré zvyky vymazať tak, že si k ním priradíme také nervové asociácie, ktoré ich "zničia" a pomôžu natrvalo odstrániť

Nami poskytované informácie na blogu pripravujeme najlepšie ako vieme. Veríme, že na začiatok vám v mnohých smeroch postačia a keby aj nič iné, rozhodne vám poskytnú "útočisko" a pochopenie, ktoré tak veľmi pri zmenách ktoré zavádzate do svojej životosprávy potrebujete. Sú to najmä rodinní príslušníci, ktorí vám môžu brániť v zmenách, pretože narušujete ich komfortnú zónu a zaužívané stravovacie návyky, preberané po celé generácie. V takom prípade sme tu pre vás a táto stránka je vašim druhým "domovom". Je však dôležité dodať že na to, aby ste svoju životosprávu dokázali dôsledne optimalizovať, máte dve cesty na výber:

 • O všetko sa postaráte sami, začnete byť zodpovedný za svoj život, začnete dôsledne študovať informácie nie len na našom blogu ale aj zahraničného charakteru (najmä v angličtine) a spoznávať svoje individuálne zvláštnosti. Táto cesta vám síce zaberie mnoho času, mnoho pokusov a omylov ale budete ju mať zadarmo. Takto raz určite za 5 až 10 rokov nájdete spôsob, ako optimalizovať svoju životosprávu perfektne. Optimalizácia nie je žiadna prechádzka "rajom", ale ťažká a poctivá práca. Čas však plynie ďalej tak či onak a keď to neurobíte a nezaplatíte "daň" v podobe štúdia, snahy a pokusov hľadať tie správne zručnosti a poznatky, môžete sa zmieriť s tým, že svoj život neprežijete v zdraví a vitalite a "systém" sa o vás dôsledne postará (lekári, lieky, nemocnice, poslušný občan s pracovným názvom: ovečka a iné). 
 • Druhá možnosť je, že s nami začnete spolupracovať [1], [2] a my vám poskytujeme možnosť tento proces čiastočne urýchliť. Čiže k optimalizácii svojej životosprávy sa nedostanete za roky, ale skôr mesiace (6 - 24 mesiacov podľa snahy). Tak či onak ale za vás zodpovednosť prebrať nemôžeme, pretože vy ste zodpovedný leader (vodca a nie ovca). Len ovce sa nechávajú viesť a sú radi, že niekto prevzal zodpovednosť za ich život (ale tak to aj dopadne). V každom prípade vás nečaká ani s nami žiadna ľahká cesta, pretože my vám neponúkame žiadne skratky ani uľahčenia ale cestu, na ktorej sa máte dôkladne spoznať a všetko okolo seba prispôsobiť svojim potrebám, cieľom a individuálnym zvláštnostiam. 

Na vašej životnej ceste za lepšou verziou samého seba vám však nekonečne držíme palce.

S úctou k vašej novej životnej ceste

Vlado, Tina a Amelia Zoe

 

Toľkoto času sme strávili pri tvorbe týchto webových stránok: 146226 min.
Takáto je hodnota nášho času, ktorý sme do tvorby webu investovali: 171084 €
Toľkoto mesiacov sme zbierali skúsenosti, poznatky a informácie, aby sme nadobudli úsudok, aký mame dnes: 285 mesiacov

Vytvorte si účetVyhľadávanie

NAŠE PROJEKTY

Vlado
Tina

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem