Tento článok je staršieho vydania a informácie ktoré obsahuje, už nemusia byť aktuálne. Pokiaľ vás táto téma zaujíma a chceli by ste, aby sme sa jej opäť venovali, zahlasujte. Články s najvyšším počtom hlasov pripravujeme prednostne.
ruka
Hlasov:1
banner
Inšpirujúce osobnosti

Peter Dedík - interview

Aký je rozdiel medzi sponzoringom u nás a v zahraničí? Je dnes šport viac o peniazoch alebo popularite? Ako funguje financovanie športu na Slovensku a kde sú medzery v toku peňazí, ktoré by mohli pomôcť rozvoju športu? Na tieto otázky odpovedá môj dobrý priateľ Peter Dedík.

Peter Dedík interview

Nedávno som absolvoval zaujímavý rozhovor s mojim dobrým priateľom Petrom Dedíkom na tému: šport, peniaze, štát, sponzorstvo, profesionálny šport a popularita. Peter je na túto oblasť špičkový expert a nasledovný rozhovor je čiastočne aj návodom, ako zatraktívniť šport a zlepšiť jeho rozvoj prostredníctvom legislatívy tak, ako to funguje v zahraničí. Peťo, vďaka za zaujímavé a cenné informácie, ktoré aj kompetentným osobám môžu pomôcť lepšie sa rozhodovať pre dobro veci.

Financovanie športu, sponzoring, profesionálny šport a legislatíva - ľahká cesta?

1. otázka: Peter my sa poznáme už z čias tvojho manažérskeho pôsobenia v FC Nitra. Ako vnímaš šport, jeho spoločenské postavenie a vôbec jeho vplyv na dnešnú mládež?

Na úvod je potrebné povedať, že šport sa stal v priebehu 20. storočia celosvetovým fenoménom s obrovskou aktívnou masovou základňou, ale aj pasívnym diváckym publikom. U nás však šport stratil oproti minulosti svoje postavenie v spoločnosti, čo je vidieť nielen na jeho nižšej diváckej sledovanosti, ale aj na spoločenskom postavení našich športovcov. Tí, ktorí pôsobia na Slovensku sú často zatracovaní a podceňovaní, pričom vo svete sú všeobecne športovci veľmi uznávaní a populárni.

2. otázka: Myslíš si, že šport je biznis?

Veľmi dobrá otázka. Áno, dá sa tvrdiť, že profesionálny šport je v dnešnej dobe hlavne o peniazoch, čo prináša mnohé negatívne aspekty. Komercionalizácia a medializácia športu urobili zo športu obchod, ale netreba zabúdať na to, že tu stále existuje amatérsky a rekreačný šport, ktoré naďalej nesú pôvodné hodnoty, aspekty a princípy športu, na ktorých vznikol.

3. otázka: Si expert na problematiku financovania profesionálneho športu (najmä futbalu) a dokonca aj v tejto oblasti pracuješ. Ako peniaze o športe rozhodujú a aký veľký majú naň vplyv?

Ako som už uviedol amatérsky, ale aj profesionálny šport sú závislé na financiách, pretože bez peňazí sa robiť nedá. Profesionálny šport však zároveň dokáže peniaze vyrobiť. V našich podmienkach to ale platí len v prípade niektorých športovcov pôsobiacich v zahraničí (napr. futbal, hokej), či súťažiacich na najvyššej medzinárodnej úrovni v tých najatraktívnejších športoch (napr. tenis, cyklistika).

4. otázka: Aké problémy vnímaš zo svojej pozície v oblasti financovania športu na Slovensku a aké možnosti riešenia by si navrhoval?

Problém financovania športu na Slovensku je potrebné vnímať v širšom uhle pohľadu. Faktom je, že nominálna výška dotácií pre šport zo štátneho rozpočtu je v súčasnosti na úrovni dotácií z roku 1994. To znamená, že reálne dotácie sú z roka na rok nižšie. Okrem toho bolo absolútne pozastavené financovanie rozvoja športovej infraštruktúry vrátane tej, ktorú by mohli deti a mládež využívať. Veď len v Bratislave chátrajú desiatky niekdajších športových areálov. Šport je potom odkázaný na súkromné peniaze. A tu vzniká vážny problém. To ako máme nastavenú legislatívu v oblasti športu je pre potenciálnych podporovateľov športu doslova demotivujúce. Pred niekoľkými rokmi rokoval parlament o tzv. „Zákone o športe“, od ktorého si mnohé športové subjekty veľa sľubovali. Zákon, ktorý by mal vyriešiť napr. problematiku sponzoringu, financovania športu či organizácie športových podujatí, sa však nepodarilo presadiť dodnes. Osobne považujem komplexný „Zákon o športe“ za kľúčový krok slovenského športu vpred.

5. otázka: Akú funkciu v športe zohráva sponzoring? Čo by si odporučil v jeho súvislosti mladým športovcom, ktorí ho tak veľmi potrebujú?

Nadviažem na predchádzajúcu otázku. U nás klasický sponzoring v podstate neexistuje. Naopak vo svete je na ňom profesionálny šport založený a doslova závislý. Sponzori sú hrdí podporovatelia športu a ich spojenie so športovcom, klubom, tímom či športovým podujatím je pre nich obrovskou reklamou. Zároveň však majú firmy vo väčšine krajín daňové výhody. Tie u nás vďaka legislatíve neexistujú, preto firmy podporujúce šport investujú financie z čistého zisku, pričom efektívnosť tohto marketingového nástroja je pri nízkej popularite, mediálnom a diváckom záujme naozaj minimálna. V súvislosti s futbalom tak často hovoríme o majiteľoch futbalových klubov ako o nadšencoch, ktorí na svoju vášeň míňajú nemalé finančné prostriedky bez minimálnej návratnosti. Čo sa týka mladých športovcov, situácia je veľmi zložitá, azda by som im odporučil vyhľadať kvalitný klub s dobrým zázemím, kde sa náklady na tréningový proces rozložia medzi viacero detí, prípadne kluboví sponzori hradia časť nákladov. Ak sa jedná o vrcholových mládežníckych športovcov, tak veľmi častou formou podpory je sponzoring formou materiálneho zabezpečenia. Prípadne je možné obrátiť sa na niektorú z manažérskych športových agentúr, ktoré na Slovensku pôsobia.

6. otázka: Podľa teba ako by mal vyzerať ideálny a funkčný model profesionálneho športu, včítane jeho financovania?

Nerád by som tvrdil, že u nás nič nefunguje a preto sa treba pozrieť do zahraničia, ale ekonomicky vyspelé krajiny sveta si dávno uvedomili, že šport je na jednej strane fantastický výchovný prostriedok pre deti a mládež a na strane druhej, športové úspechy sú tou najlepšou propagáciou samotnej krajiny, lepšou ako čokoľvek iné. Za veľmi dobrý považujem napr. americký systém univerzitného športu, ktorý funguje na amatérskej báze. Všetko je samozrejme založené na financiách, ktorých návratnosť sa okrem športových úspechov odzrkadlí aj v úplne iných oblastiach. Jednotlivé štáty investujú do profesionálneho športu obrovské finančné prostriedky, avšak dbajú aj na to, aby ich legislatíva motivovala súkromný sektor (sponzorov) investovať do športu peniaze. Ako som už uviedol, tu vidím momentálne jeden z kľúčových krokov, ktoré je na Slovensku potrebné urobiť.

7. otázka: Aké sú potom tie ďalšie kroky?

Predovšetkým by sme mali opätovne športu navrátiť jeho imidž a popularitu, ktorú momentálne nemá. Ľudia na Slovensku spájajú šport s korupciou a inými negatívnymi aspektmi, jednoducho mu neveria. Preto je jeho spoločenské postavenie v súčasnosti v porovnaní so svetom tak zlé.

8. otázka: Myslíš si, že atraktívnosť športov je limitovaná množstvom financií, ktoré do nich tečú? Ak nie prečo sú potom v zahraničí tak veľmi úspešné aj nižšie ligové súťaže?

Niečo som už naznačil v predchádzajúcich odpovediach. Skôr by som povedal, že tento vzťah funguje naopak. Čím populárnejší a atraktívnejší šport, tým sa v ňom točí viac finančných prostriedkov. Ak je daný šport, napr. futbal, v niektorej z krajín tak populárny a nestratil dôveru spoločnosti, ako tomu je u nás, ľudia prídu aj na zápasy nižších líg. Samozrejme je to aj o športovej kvalite, ale tá, dovolím si tvrdiť, je na Slovensku so zahraničím na rozdiel od infraštruktúry či pozitívnej medializácie porovnateľná.

9. otázka: Čo by si na záver zaželal slovenskému športu?

Ja si stojím za názorom, že za daných podmienok dosahujú slovenskí športovci v mnohých odvetviach neuveriteľné až zázračné výsledky. Hlavne by som si želal kvalitnejšiu legislatívu, z ktorej by vyplynula lepšia práca s mládežou a oveľa väčšie množstvo financií pre šport. Ďalej by som bol rád, keby si slovenský šport získal späť svoje spoločenské postavenie, ľudia sa z neho tešili, fandili mu a nie ho zatracovali. Ďalšie športové úspechy už potom prídu samé...

Vytvorte si účetVyhľadávanie

NAŠE PROJEKTY

Vlado
Tina

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem